Monginis stores In Sahakar Nagar, Aurangabad, Maharashtra