Monginis stores Near Baba Banda Singh Bahadur Marg, New Delhi, 110009