Monginis stores Near Rang Bhavan Chowk, Solapur, 413001